• info@sfgumruk.com.tr
  • 0(312) 812 11 11
BİLGİ BANKASI
Gümrük Yönetmeliği - 29.11.2017
Gümrük Eşya Takip ve Analitik
Gümrük Yönetmeliği - 2017
Tek Pencere Sistemi-E-Devlet
Gümrük Yönetmeliği - 25.11.2017
İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Gümrük Yönetmeliği
Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi
Gümrük Yönetmeliği - 23.11.2017
Ordino Hk.
Gümrük Yönetmeliği - 22.11.2017
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
Gümrük Yönetmeliği - 01-03 Kasım 2017
Ordino Ücretleri Hk.
Gümrük Yönetmeliği
Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti
Gümrük Yönetmeliği - 15.09.2017
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2017 tarihli 27794650 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepo için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 16.09.2017
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 13.09.2017
Genelge No: 2017/16 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)
Gümrük Yönetmeliği - 06.10.2017
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.10.2017 tarihli ve 107493 sayılı yazısı (AQAP, GMP, İmalat Yeterlilik Tip Onayı Muafiyetleri hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 13.07.2017
Numune Alınması, Etiketlenmesi, Mühürlenmesi ve Laboratuvara Gönderilmesi Hk
Gümrük Yönetmeliği - 15.09.2017
Numune Alınması, Etiketlenmesi, Mühürlenmesi ve Laboratuvara Gönderilmesi Hk
Gümrük Yönetmeliği - 22.09.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2017 tarihli 28083869 sayılı tasarruflu yazısı (Numune alınması, etiketlenmesi, mühürlenmesi ve laboratuvara gönderilmesi hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 22.09.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2017 tarihli 28088433 sayılı tasarruflu yazısı (TIR Elektronik Ön Beyan Sorgulama ve Varış Bildirimi Hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 19.09.2017
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar - 2017/10740 (19.09.2017 t. 30185 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 18.09.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.09.2017 tarihli 27967495 sayılı tasarruflu yazısı (Menşe Şahadetnamesi)
Gümrük Yönetmeliği - 16.09.2017
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/12) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 08.09.2017
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.09.2017 tarihli ve 27740613 sayılı yazısı (Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 26.07.2017
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (26.07.2017 t. 30135 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 28.07.2017
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10476 (Bisiklet ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler, tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları, motosikletler, motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar, jantlar, furşların ithalatında ilave gümrük vergisi) (28.07.2017 t. 30137 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 28.07.2017
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10439 (7214.20 gtip lu demir veya alaşımsız çelikten çubukların ithalinde uygulanmakta olan GV oranlarında indirim) (28.07.2017 t. 30137 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 23.07.2017
Ulaşatırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün HAD-2017/03 sayılı Genelgesi (Kargo ve Posta İşlem Detayları)
Gümrük Yönetmeliği - 20.07.2017
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20.07.2017 tarihli 26679167 sayılı tasarruflu yazısı (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları)
Gümrük Yönetmeliği - 17.07.2017
Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2017/8) (CE denetimlerinde esas alınacak usul ve esaslar hk)
Gümrük Yönetmeliği - 11.07.2017
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 11.07.2017 tarihli ve 75901 sayılı yazısı (ÜGD Tebliğleri kapsamında ithalat denetimine tabi tutulan ürünlerin gerektiğinde teste tabi tutulacağı hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 10.07.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.07.2017 tarihli ve 26379568 sayılı yazısı (KKDF Beyanları)