• info@sfgumruk.com.tr
  • 0(312) 812 11 11
HİZMETLERİMİZ

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığının amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, istihdam yaratmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesini temin etmektir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yatırım, üretim, kalite ve standartlarını arttırmalarını ve istihdam yaratmalarını sağlamak, çevre korumaya yönelik yatırımlar, ileri teknoloji gerektiren yatırımlar ile bu yatırımlara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

Destek unsurları

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında çıkan karara istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek bölgesel ve sektörel kısıtlamalar çerçevesinde teşvik belgesi kapsamında yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır:

  • Gümrük Vergisi muafiyeti
  • Katma Değer Vergisi istisnası
  • Faiz desteği

Yatırım Teşvik Genel Tebliği