• info@sfgumruk.com.tr
  • 0(312) 812 11 11
BİLGİ BANKASI
Dış Ticaret Sunumu
DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK MEVZUATI GENEL BİLGİLER
Gümrük Yönetmeliği - 29.11.2017
Gümrük Eşya Takip ve Analitik
Gümrük Yönetmeliği - 2017
Tek Pencere Sistemi-E-Devlet
Gümrük Yönetmeliği - 25.11.2017
İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Gümrük Yönetmeliği
Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi
Gümrük Yönetmeliği - 23.11.2017
Ordino Hk.
Gümrük Yönetmeliği - 22.11.2017
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
Gümrük Yönetmeliği - 01-03 Kasım 2017
Ordino Ücretleri Hk.
Gümrük Yönetmeliği
Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti
Gümrük Yönetmeliği - 15.09.2017
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2017 tarihli 27794650 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepo için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 16.09.2017
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 13.09.2017
Genelge No: 2017/16 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)
Gümrük Yönetmeliği - 06.10.2017
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.10.2017 tarihli ve 107493 sayılı yazısı (AQAP, GMP, İmalat Yeterlilik Tip Onayı Muafiyetleri hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 13.07.2017
Numune Alınması, Etiketlenmesi, Mühürlenmesi ve Laboratuvara Gönderilmesi Hk
Gümrük Yönetmeliği - 15.09.2017
Numune Alınması, Etiketlenmesi, Mühürlenmesi ve Laboratuvara Gönderilmesi Hk
Gümrük Yönetmeliği - 22.09.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2017 tarihli 28083869 sayılı tasarruflu yazısı (Numune alınması, etiketlenmesi, mühürlenmesi ve laboratuvara gönderilmesi hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 22.09.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2017 tarihli 28088433 sayılı tasarruflu yazısı (TIR Elektronik Ön Beyan Sorgulama ve Varış Bildirimi Hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 19.09.2017
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar - 2017/10740 (19.09.2017 t. 30185 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 18.09.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.09.2017 tarihli 27967495 sayılı tasarruflu yazısı (Menşe Şahadetnamesi)
Gümrük Yönetmeliği - 16.09.2017
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/12) (16.09.2017 t. 30182 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 08.09.2017
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.09.2017 tarihli ve 27740613 sayılı yazısı (Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 26.07.2017
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (26.07.2017 t. 30135 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 28.07.2017
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10476 (Bisiklet ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler, tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları, motosikletler, motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar, jantlar, furşların ithalatında ilave gümrük vergisi) (28.07.2017 t. 30137 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 28.07.2017
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2017/10439 (7214.20 gtip lu demir veya alaşımsız çelikten çubukların ithalinde uygulanmakta olan GV oranlarında indirim) (28.07.2017 t. 30137 s. R.G.)
Gümrük Yönetmeliği - 23.07.2017
Ulaşatırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün HAD-2017/03 sayılı Genelgesi (Kargo ve Posta İşlem Detayları)
Gümrük Yönetmeliği - 20.07.2017
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20.07.2017 tarihli 26679167 sayılı tasarruflu yazısı (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları)
Gümrük Yönetmeliği - 17.07.2017
Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2017/8) (CE denetimlerinde esas alınacak usul ve esaslar hk)
Gümrük Yönetmeliği - 11.07.2017
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 11.07.2017 tarihli ve 75901 sayılı yazısı (ÜGD Tebliğleri kapsamında ithalat denetimine tabi tutulan ürünlerin gerektiğinde teste tabi tutulacağı hk.)
Gümrük Yönetmeliği - 10.07.2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.07.2017 tarihli ve 26379568 sayılı yazısı (KKDF Beyanları)
Yönetmelikler - 07.10.2009
Gümrük Yönetmeliği
Yönetmelikler - 31.10.2009
Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Ekleri
Yönetmelikler - 16.04.2005
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin Ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler - 22.06.2012
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
Yönetmelikler - 13.10.2006
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
Yönetmelikler - 27.08.2011
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ve Ekleri
Kanun - 5 Eylül 2016
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2016/9117 (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)
Kanun - 1 Ocak 2017
Yurt dışından vergisiz siparişlere 30 avro sınıri 2016/9616 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar **Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki gümrük muafiyet bedeli 75 Euro dan 30 Euro ya düşürüldü.**
Kanun - 13 Ocak 2017
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.01.2017 tarihli 21808596 sayılı tasarruflu yazısı (KDV Kanununu 13-ı istisna kapsamında yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin KDV oranları)
Kanun - 8 Mart 2017
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun - 21.03.2007
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Kanun - 27.10.1999
Gümrük Kanunu
Tasarruflu Yazı
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.05.2016 tarihli ve 16227186 sayılı yazısı (Kıymetli madenler ile kıymetli taşların KKDF muafiyeti ve KDV mufaiyeti hususlarındaki tereddütler)
Tasarruflu Yazı
Kara taşıtlarının geçici ithalatında süre hesaplaması, araç sahibi, vekalet v.b. koularda açıklamalar
Tasarruflu Yazı
Transit Rejimi Kapsamı Eşyanın Tahlil İşlemleri
Tasarruflu Yazı
Dahilde İşleme Kapsamında Geri Gelen Eşya
Tasarruflu Yazı
Suni derinin sınıflandırılmasında plastik tabaka varlığının 39.21 pozisyonu için tek başına karine olamayacağı
Tasarruflu Yazı
İthalatı uygunluk belgesine tabi eşyada uygunsuzluk verilenin mahrecine iade veya başka ülkeye transit edilebileceği
Tasarruflu Yazı
Oyuncak eşya analizlerinin yetkilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm akredite laboratuvarlarda yapılması
Tasarruflu Yazı
Akaryakıt Kaçakçılığı
Genelge
Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri
Genelge
GENELGE (2017/6) TIR Karnesi İşlemleri
Genelge
GENELGE (2017/3 ) Konteyner ve Liman Takip Sistemi
Genelge
Genelge No: 2017/3 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)
Genelge
Genelge No: 2017/1 (Takas İşlemleri – KKDF)
Genelge
TPS-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ile ilgili 2016/57 sayılı Genelge
Genelge
Tek Pencere Sistemi-GTHB Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İLE İLGİLİ 2016/59 sayılı Genelge
Genelge
2016/14 İhracatta Kıymet Araştırma Genelgesi
Tebliğ
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Tebliğ
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/6)
Tebliğ
İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
Tebliğ
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/12)
Tebliğ
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/11)
Tebliğ
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/14)
Tebliğ
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/13)