• info@sfgumruk.com.tr
  • 0(312) 812 11 11
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız

 

SF Şirketler Grubu, 1995 yılında Süleyman Yolcu ve Ferhat Deniz ortaklığında kurulmuş, zamanla Gümrük ve Lojistik sektöründe öncü firmalar arasına girmeyi başarmıştır. Bugün Ankara, Konya ve Aksaray olmak üzere iç ilde şubelerini oluşturmuştur. Şirketimizin temel stratejisi, dünyada hızla gelişen teknolojiye paralel olarak artan kaliteli hizmet standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak ulusal piyasada rekabet edebilecek bir kuruluş haline gelmektir. Şirketimizin varoluş nedeni olan kaliteli hizmet, aynı zamanda şirketimizin devamlılığı için vazgeçilemez bir prensip olarak kabul edilmiştir.

Kalite politikamız çerçevesinde;

  • Hizmetimizi 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği standartlarına uygun olarak güvenilirlik ve gizlilik politikası doğrultusunda gerçekleştirmeyi
  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış benimsemeyi,
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Tedarikçilerimizle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Açık fikirliliği destekleyen yönetim anlayışımızla tüm çalışanlarımıza kalite bilincini tesis etmeyi,
  • Müşteri memnuniyetini, çalışanlarımızın memnuniyeti ve hizmet kalitemizle sağlamayı
  • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmeyi

 

Yönetim olarak taahhüt ederiz.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız;

 

Firmamızın sahip olduğu tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğinin ve bütünlüğünün korumasını taahhüt etmektedir.

Firmamız bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamak için değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamını sağlayacaktır. Ayrıca bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan alt yapısını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için finansmanı, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır.

Bilgi güvenliği sistemi faaliyetlerimiz, acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi gibi konulardan oluşmaktadır.

Risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda sistemde tespit edilen açıklar ve tehditler bertaraf edilerek idari birimimizin, personelimizin ve firmamıza gelecek misafirlerimizin bilgilerinin bilgi güvenliği politikamız gereği korunması sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği politikamızı yerine getirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmeleri sağlanacaktır. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. İdari kadromuzun ve personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.